”Alkuperäinen ajatus metsästä ja luonnosta arkkitehtuurin teemana välittyy hyvin lopputuloksessa.” Avanto Arkkitehtien Anu Puustinen ja Ville Hara suunnittelivat Finnish Design Shopin logistiikkakeskukselle julkisivun, joka poikkeaa monilla tavoin useimmista varastorakennuksista.

Finnish Design Shopin uuden logistiikkakeskuksen julkisivussa kohtaavat suuret umpipinnat ja kolmiulotteiset puu- ja lasielementit. Puupinnat ovat hienosahattua kuusta.

FINNISH DESIGN SHOPIN uuden logistiikkakeskuksen julkisivua voi hyvällä syyllä luonnehtia vastakohtien ja yllätysten arkkitehtuuriksi.

Turun kehätielle avautuva sivu on kokomusta, ikkunaton ja tasaisen koruton yläkulmassa loistavaa logoa lukuun ottamatta. Rakennuksen toiselta puolelta paljastuu vihreään metsämaisemaan avautuva, suurten ikkunapintojen ja näyttävien puu-ulokkeiden hallitsema sisäänkäyntikulma, jonka perusteella voisi veikata kyseessä olevan moderni kaupunkikirjasto, museo tai kenties konserttisali. Vasta lastauslaitureiden pitkä rivi kertoo, että kyseessä on itse asiassa vilkas logistiikkarakennus.

Logistiikkakeskuksen julkisivusuunnittelusta vastasivat Avanto Arkkitehtien Anu Puustinen ja Ville Hara, joiden aiempiin meriitteihin kuuluu muun muassa palkittu helsinkiläinen saunakompleksi Löyly. Design Storiesin haastattelussa arkkitehdit kertovat ajatuksiaan logistiikkakeskuksen suunnittelutyöstä ja lopputuloksesta.

Millaisista lähtökohdista lähditte suunnittelemaan logistiikkakeskuksen julkisivua?
Anu: ”Toimitusjohtaja Teemu Kiiski oli tehnyt lyhyen esityksen Finnish Design Shopista ja kerännyt referenssikuvia. Tiiviillä yhteistyöllä suunnittelijoiden ja rakennuksen käyttäjän välillä oli suuri merkitys, ja on aina mahtavaa työskennellä asiakkaalle, jolla on vahva näkemys designista.

Aivan liian usein Suomessa rima asetetaan liian matalalle ja tehdään vain keskinkertaista, jolloin rakennuksia ei arvosteta, niitä ei pidetä yllä, ja ne jäävät lyhytikäisiksi, mikä ei ole kestävää rakentamista. Tässä projektissa asiakas vaati laatua ja oli kiinnostunut pienistäkin yksityiskohdista, ja lopullinen laatu määrittyy juuri tällaisten yksityiskohtien kautta.”


Heti puisten pääovien takana sijaitsee Finnish Design Shopin uusi showroom, jonka suuret ikkunat avautuvat koilliseen.


Perusteellisen harkinnan jälkeen julkisivun päämateriaaliksi valikoitui tummaksi käsitelty betoni, joka on pitkäikäinen ja vain vähän huoltoa vaativa materiaali.


Innoitus rakennuksen jylhään profiiliin löytyi läheltä: vain parin sadan metrin päässä sijaitsee Suomen suurimpiin siirtolohkareisiin kuuluva Pirunpesä.

Miten logistiikkakeskuksen julkisivun suunnittelu eroaa muista kohteista?
Ville: ”Umpinaista pintaa on todella paljon, kun mahdollisuudet tehdä ikkunoita ovat rajalliset. Niinpä haasteeksi muodostuu se, miten saada aikaiseksi aktiivinen yhteys rakennuksen ympäristöön. Tässä tapauksessa ympäristö oli suurimittakaavainen ja suurpiirteinen; etelässä on moottoritie ja lännessä betoniasema. Siksi kaikki ikkunat keskitettiin siihen suuntaan, josta ihmiset saapuvat rakennukselle.

Showroom avautuu koilliseen, mikä ilmansuuntana mahdollisti isot lasipinnat, sillä tila ei lämpene liikaa auringon säteilyn vuoksi. Haasteena oli saada aikaan välittävä mittakaava ihmisen ja suuren rakennuksen välille. Julkisivun kolmiulotteinen reliefipinta pinta luo tämän välimittakaavan ja tuo eloa suuriin umpipintoihin.”

”Haasteena oli saada aikaan välittävä mittakaava ihmisen ja suuren rakennuksen välille.”

Millaisiin materiaaleihin julkisivussa päädyttiin, ja miten kestävän kehityksen periaatteet näkyvät valinnoissa?
Anu: ”Luonnossuunnittelussa tutkittiin monia vaihtoehtoja aina puujulkisivusta lähtien. Lopulta päädyttiin kuitenkin betoniin, joka on pitkäikäinen ja vaatii vain vähän huoltoa elinkaarensa aikana. Olemme perehtyneet kestävyysasioihin, sillä vastuullisuus on yksi toimintamme tärkeimpiä arvoja. Kiinnostavaa on, että mitä syvemmälle kestävyyteen perehtyy, sen monimutkaisemmaksi asiat muodostuvat, eikä kysymyksiin ole helppoja ja yksiselitteisiä ratkaisuja.

Vaikka puu olisi sitonut paljon hiiltä, ei puisen julkisivun elinkaari ole yhtä pitkä kuin betonilla. Hiilijalanjälkilaskennassa pitää ottaa huomioon julkisivun usein toistuva huolto ja vaihtaminen kokonaan uuteen sen elinkaaren päätyttyä. Asiaan vaikuttaa myös se, millaista puuta käytetään – lisääntyvät hakkuut voivat paikoin olla uhka ikimetsille.”


Toisen kerroksen aulasta ja toimistotiloista on käynti puiselle parvekeulokkeelle. Alakerroksessa sijaitsee ravintola.


Finnish Design Shopin logistiikkakeskus valmistui elokuussa 2021 Turun lentokentän läheisyyteen.

Millaisia haasteita projektiin liittyi?
Ville: ”Isoin haaste oli todella tiukka aikataulu. Käytännössä suunnittelu ja rakentaminen tapahtui reilussa vuodessa, kun normaalisti vastaavissa projekteissa aika on kaksinkertainen. Rakentaja oli kuitenkin ammattitaitoinen, ja asiat hoituivat hyvin, vaikka luonnossuunnitelmia piti päivittää esimerkiksi ovien ja ikkunoiden suhteen sellaisiksi, joille saatiin takuut. Pintakäsittelyt olivat myös haasteellisia, sillä emme halunneet käyttää valmiita värikoodeja vaan sävytimme itse kuultavat pinnat, mikä vaati lukuisia malleja.”

Mitä olette itse mieltä lopputuloksesta ja mihin elementteihin olette erityisen tyytyväisiä?
Anu: ”Loppujen lopuksi suunnitelmiin tehdyt muutokset olivat kuitenkin kohtuullisen pieniä. Läheisten Pomponrahkan luonnonsuojelualueen ja Pirunpesän eli valtavan siirtolohkareen innoittama alkuperäinen ajatus metsästä ja luonnosta arkkitehtuurin teemana välittyy hyvin, eli olemme tyytyväisiä lopputulokseen.

Ville: ”Julkisivun reliefipinta elää hienosti päivänkierron mukaan, ja suuret pohjoiseen avautuvat maisemaikkunat tekevät sisätiloista valoisat ja viihtyisät.”